نادری خبر داد

فهرست اولیه عضویت نمایندگان مجلس دوازدهم در کمیسیون های تخصصی منتشر می شود

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت که از فردا فهرست اولیه عضویت نمایندگان مجلس دوازدهم در کمیسیون های تخصصی منتشر می شود.

احمد نادری در گفت وگو با ایسنا درباره آخرین وضعیت عضویت نمایندگان در کمیسیون های تخصصی گفت: پروسه ثبت فرم های امتیازبندی و خود اظهاری و ارائه مدارک نمایندگان برای ثبت در سامانه معاونت قوانین امروز به اتمام می رسد که نمایندگان براساس امتیازات کسب شده عضو کمیسیون های تخصصی می شوند.

وی با یادآوری اینکه تمامی این مراحل به صورت سیستمی انجام می شود، افزود: با توجه به اینکه این پروسه امشب به اتمام می رسد، از فردا صبح امتیازات نمایندگان و عضویت اولیه آن ها در کمیسیون های تخصصی اعلام می شود.

نادری خاطرنشان کرد: اگر نماینده ای به امتیاز خود و عضویتش در کمیسیونی اعتراض داشته باشد، اعتراض خود را به هیات رئیسه ارائه می کند تا در جلسه ای با حضور اعضای هیات رئیسه مجلس و روسای شعب موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

به گفته وی، اعضای کمیسیون های تخصصی مجلس دوازدهم تا پایان خردادماه مشخص خواهد شد.

به گزارش ایسنا، آیین نامه داخلی مجلس روند عضویت نمایندگان در کمیسیون های تخصصی را تشریح کرده است که به موجب آن،  نمایندگان ظرف مدت سه روز از زمان آغاز به کار مجلس باید فرم های امتیازبندی را از شعبه مربوطه دریافت و پر کرده و تحویل هیات رئیسه مجلس دهند.

هیات رئیسه پس از دریافت نظر شعب و تعیین امتیاز و رتبه بندی، نسبت به تکثیر و توزیع گزارش آن اقدام می کند. نمایندگان معترض می توانند پس از توزیع گزارش، اعتراض خود را نسبت به امتیازها به هیات رئیسه ارائه کرده تا هیاتی مشترک، متشکل از هیات رئیسه مجلس و روسای شعب با دعوت از نماینده معترض به امتیاز خود، به اعتراضات رسیدگی و اعلام نظر کنند. پس از اتمام این مراحل هیأت رئیسه نسبت به تعیین و اعلام فهرست اعضای کمیسیون های تخصصی بر مبنای امتیازات هر فرد، اقدام می کند.

پس از اعلام اسامی اعضای کمیسیون های تخصصی، در صورتی که هر یک از نمایندگان به کمیسیون انتخاب شده اعتراض داشته باشد، می تواند اعتراض خود را مکتوب به هیات رئیسه مجلس ارائه کرده تا این هیات مشترک با استماع نظرات معترضان و بررسی اعتراض های واصله نسبت به تعیین نهائی اعضای کمیسیون های تخصصی اقدام کند.

امتیازبندی و تعیین اعضای هر کمیسیون به ترتیب از کمیسیون هایی که بیشترین متقاضی دارد، انجام می شود و پس از تکمیل اعضای این کمیسیون ها، نمایندگان بازمانده از اولویت اول انتخابی خود، با متقاضیان اولویت اول کمیسیون بعدی امتیازبندی و تعیین کمیسیون می شوند.

نمایندگانی که در هیچ یک از اولویت های خود انتخاب نشده اند، موظفند از دیگر کمیسیون های تکمیل نشده، دو اولویت دیگر را تعیین کنند؛ تعداد اعضای کمیسیون های تخصصی، حداقل 19 و حداکثر 23 نفر است.

انتهای پیام

نظرات

captcha