رشد جمعیت در 4 شهرستان زنجان افزایشی شد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: برآورد شاخص های جمعیتی نشان می دهد رشد جمعیت در یک سال اخیر در چهار شهرستان استان زنجان افزایشی است.

- اخبار استانها -

احمد خداوردی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در زنجان در مورد برآورد جمعیت استان زنجان در سال 1403 اظهار کرد: استان زنجان یک میلیون و 119 هزار نفر جمعیت دارد که 556 هزار نفر را زنان و 564 هزار نفر را مردان تشکیل می دهند.

وی با اشاره به اینکه 259 هزار نفر از جمعیت استان معادل 23 درصد زیر 15 سال هستند، مطرح کرد: 773 هزار نفر معادل 69 درصد بین 15 تا 64 سال و 87 هزار نفر معادل 8 درصد از جمعیت استان بالای 65 سال هستند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان جمعیت روستایی استان را 337 هزار نفر معادل 30 درصد برشمرد و گفت: 70 درصد جمعیت استان با 782 هزار نفر نیز ساکن شهرها هستند.

وی با بیان اینکه شهرستان های سلطانیه، ایجرود، ماهنشان و طارم به ترتیب2.7، 3.2، 3.5، 4.3 درصد از جعیت استان را دارا هستند، ادامه داد: سهم شهرستان خرمدره از جمعیت استان 6.5 درصد، خدابنده 14.5 درصد، ابهر 14.7 درصد و زنجان 50.6 درصد است.

خداوردی تصریح کرد: تراکم نسبی جمعیت در شهرستان زنجان 83 نفر در هر کیلومتر مربع، خرمدره 178 نفر، ابهر 85 نفر، خدابنده 32 نفر، سلطانیه 27 نفر، طارم 22 نفر، ایجرود 20 نفر و ماهنشان 14 نفر در هر کیلومتر مربع است.

وی با اشاره به اینکه رشد جمعیت در شهرستان ابهر از سال 1402 به 1403، 0.80 درصد و در شهرستان زنجان 0.76 درصد برآورد شده است، اعلام کرد: رشد جمعیت در خرمدره و طارم نیز افزایشی بوده و به ترتیب 0.63 و 0.33 درصد برآورد شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان با بیان اینکه رشد جمعیت در شهرستان های ماهنشان، سلطانیه، خدابنده و ایجرود منفی است، عنوان کرد: در ماهنشان 0.08 درصد، سلطانیه 0.25 درصد، خدابنده 0.45 درصد و ایجرود 0.51 درصد جمعیت کاهش یافته است.

انتهای پیام/

نظرات

captcha