مهمانی کیلومتری غدیر برای پنجم تیر در بیرجند برنامه ریزی شد

به گزارش ایرنا جواد قناعت روز شنبه در جلسه برنامه ریزی مراسم عید غدیر افزود: اولین بار و فراتر از سال های قبل با بهره گیری از تجربه تشییع پیکر شهید آیت الله رئیسی و همراهانش، مهمانی کیلومتری غدیر را برگزار می کنیم.

به گزارش ایرنا جواد قناعت روز شنبه در جلسه برنامه ریزی مراسم عید غدیر افزود: اولین بار و فراتر از سال های قبل با بهره گیری از تجربه تشییع پیکر شهید آیت الله رئیسی و همراهانش، مهمانی کیلومتری غدیر را برگزار می کنیم.

وی گفت: مهمانی کیلومتری غدیر سال گذشته با مشارکت جبهه مردمی و سایر گروه ها انجام شد اما امسال قرار است کار بهتری با حضور پرشور مردم در مرکز استان انجام شود.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: عصر روز عید غدیر مهمانی کیلومتری غدیر از میدان قدس تا بوستان شهدای گمنام بیرجند برگزار خواهد شد و موکب هایی نیز در این مسیر پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه در روز تشییع پیکر رئیس جمهور شهید 110 موکب در مسیر مراسم برپا شد افزود: برای روز عید غدیر تعدادی از این موکب ها به بانوان اختصاص یابد.

قناعت گفت: برای برنامه ریزی این مراسم پنج کمیته امنیتی ترافیکی، ثبت نام و پذیرش، پشتیبانی، فرهنگی و اندیشه ورز و اطلاع رسانی تشکیل می شود و جلسات کمیته ها از اکنون برای موضوعات مربوطه باید برگزار شود.

وی تاکید کرد: همه کارهایی که درخصوص عید غدیر انجام می شود تحت عنوان بنیاد بین المللی غدیر است و از ظرفیت ستاد مردمی غدیر هم باید استفاده شود.

نظرات

captcha