باید زودتر تکلیف تیراندازان اعزامی به پاریس مشخص شود

یک کارشناس تیراندازی گفت: دو هفته قبل در کمیته فنی در حضور قربانی اعلام کردم که زودتر المپیکی ها را اعلام کنند چون این سبب می شود که تیراندازان المپیکی به فرم خود برگردند.

حسن ذوالفقاری در گفت وگو با ایسنا، درباره اعزام نشدن تیراندازان رزرو به جام جهانی مونیخ اظهار کرد: لازم نبوده که تیراندازان رزرو به این مسابقات اعزام شوند. اگر تیراندازی به این مسابقات اعزام می شد، توقع داشت به دلیل عملکرد بهتر جایگزین المپیکی ها شود. در دوره های قبل با وجودی که الهه احمدی رکورد بهتری نسبت به نجمه خدمتی داشت اما نجمه چون سهمیه المپیک گرفته بود خودش عازم المپیک شد.

او در ادامه گفت: نجمه خدمتی با چه هدفی باید به مسابقات جام جهانی مونیخ حتی با هزینه شخصی اعزام می شد؟ سهمیه ها و نفرات اعزام به المپیک مشخص است. برخی می خواهند در تیم ملی تشنج ایجاد کنند. افرادی هستند که هیچ چیز را رعایت نمی کنند و همه چیز را برای خود می خواهند. اکنون هر کسی جز المپیکی ها به جام جهانی می رفت و رکورد بهتر می زد درخواست داشت که جایگزین المپیکی ها شود و ایجاد حق برای خود داشت. نیازی نبود این تشنج در تیم ملی ایجاد شود. تیم برای المپیک آماده است و باید در این مدت المپیکی ها خود را آماده کنند. هر کسی که سهمیه دارد به المپیک می رود.

این کارشناس تیراندازی درباره افت رکورد المپیکی ها افزود: بحث افت نیست. همه کشورها در دو سال اول بعد از المپیک جوان ترها را آماده می کنند و بدنه تیم ملی را نوسازی می کنند و در دو سال بعد ثمره آن را می بینند. ما اکنون 14 یا 15 سال هست که نفرات مشخصی راهی المپیک و مسابقات می کنیم و تیم نوسازی نشده است. مگر تیم ملی برای فرد خاصی است. اضطرابی که اکنون المپین ها دارند که آیا به المپیک اعزام می شوند یا نه شرایط را برای آن ها سخت کرده است. در تیراندازی شانس خیلی اهمیت دارد. در یک لحظه یک تیرانداز در شرایط خوب قرار می گیرد و تیر خوبی می زند. چهل امیرانی و امینی هم جوان و در اردو تحت فشار هستند و رکوردها افت کرده است.

وی در مورد مدیریت کردن این شرایط گفت: در تیم ملی فشار و اضطراب زیادی وجود دارد از این قبیل که باید نفرات بهتر با رکورد بالاتر جایگزین المپین ها شوند همین ها تشنج ایجاد می کند و ورزشکاران را دچار اضطراب می کند. المپین ها در تفکر این هستند در حالی که خودشان سهمیه را گرفته اند به المپیک می روند یا نه؟ باید این شرایط را مدیریت کرد.

این عضو کمیته فنی فدراسیون تیراندازی گفت: دو هفته قبل در کمیته فنی در حضور قربانی اعلام کردم که زودتر المپیکی ها را اعلام کنند و به جز آن ها فرد دیگری به مسابقات جام جهانی نرود. این سبب می شود که تیراندازان المپیکی به فرم خود برگردند. اگر هر لحظه تشنج ایجاد شود و بخواهند ببینید تا لحظه آخر بهترین ها کدام هستند تیم از هم می پاشد. کسی که سهمیه گرفته باید اعزام شود و باید تکلیف مشخص باشد. بقیه هم از اردو خارج شوند.

او در پایان به گلایه نجمه خدمتی اشاره کرد و گفت: در جام جهانی سهمیه که توزیع نمی شد پس چه دلیل داشت که بخواهید با هزینه شخصی اعزام شوید. چون به المپیک نرفته اند می خواهند بهانه داشته باشند. رفتن و نرفتن به جام جهانی مونیخ برای افرادی که سهمیه نگرفته اند چه دلیلی دارد؟

انتهای پیام

نظرات

captcha