شهرداری تهران اعلام کرد؛

قیمت برنج در میادین و بازارهای میوه و تره بار

طبق اعلام نرخ نامه مصوب سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت انواع برنج اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران؛ قیمت انواع برنج در میادین و بازارهای میوه و تره بار اعلام کرد.

قیمت انواع برنج در میادین و بازارهای میوه و تره بار به شرح ذیل است؛

هر کیلوگرم انواع دودی پر محصول غیر تنظیم بازار 93 هزار تومان

هر کیلوگرم هاشمی غیر تنظیم بازار 108 هزار تومان

هر کیلوگرم دمسیاه غیر تنظیم بازار 108 هزار تومان

هر کیلوگرم شیرودی غیر تنظیم بازار 78 هزار تومان

هر کیلوگرم طارم اصل غیر تنظیم بازار 108 هزار تومان

هر کیلوگرم فجر غیر تنظیم بازار 88 هزار تومان

هر کیلوگرم قهوه ای غیر تنظیم بازار 94 هزار تومان

هر کیلوگرم معطر ایرانی سایر انواع (گرده، چمپا ، عنبر بو …) غیر تنظیم بازار 76 هزار تومان

هر کیلوگرم ندا غیر تنظیم بازار 48 هزار تومان

هر کیلوگرم نیم دانه پر محصول غیر تنظیم بازار 38 هزار تومان

هر کیلوگرم نیم دانه معطر غیر تنظیم بازار 59 هزار تومان

هر کیلوگرم وارداتی پاکستانی غیر تنظیم بازار 38 هزار تومان

هر کیلوگرم هندی وارداتی دانه بلند 1121 غیر تنظیم بازار 50 هزار تومان

هر کیلوگرم وارداتی هندی دانه بلند غیر تنظیم بازار برندهای طبیعت، محسن، مژده و غیره 59 هزار تومان

نظرات

captcha