توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در دولت شهید جمهور

طرح ملی کسب و کار پایدار خانواده محور، با توجه به نیازهای ویژه زنان، با همکاری زنان کارآفرین و پیشران، توانست زنان کارجوی هدف این طرح را توانمند کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، زنان سرپرست خانوار در دولت شهید جمهور، تحت پوشش برنامه های توانمندسازی قرار گرفتند. کسب و کار زنان کارآفرین ارتقا یافت و اشتغال پایدار برای زنان کارجو تعریف شد.

همچنین از مهارت آموزی های اشتغال زا حمایت شد. این اتفاقات برای گروه زنان بدسرپرست، زنان خود سرپرست، دختران مجرد بالای 45 سال، زنان بهبودیافته یا تحت آسیب های اجتماعی و زنان سرپرست خانوار در طرح ملی کسب و کار خانواده محور محقق شد.

طرح ملی کسب و کار پایدار خانواده محور، با توجه به نیازهای ویژه زنان، با همکاری زنان کارآفرین و پیشران، توانست زنان کارجوی هدف این طرح را توانمند کند. زنان کارآفرین در این طرح از مرحله تهیه مواد اولیه تا فروش محصولات را چهار سال اشتغال زنان کارجو را حمایت می کنند تا پایداری این اشتغال قطعی شود. همچنین این طرح، با توجه خاص به زنان سرپرست خانوار و شرایط ویژه آنان، انعطاف لازم برای خانواده محور بودن اشتغال ایشان را در اولویت خود قرار داده است.

به علاوه، دولت سیزدهم برای اولین بار با کمک «صندوق ضمانت وام اشتغال زنان سرپرست خانوار» ضمانت از این گروه را برعهده گرفت.

همچنین با تصویب اعتبارات ویژه سفرهای استانی حوزه زنان و خانواده، استفاده از ظرفیت های ویژه هراستان و همکاری سایر دستگاه ها و سازمان ها از جمله صندوق کارآفرینی امید، حمایت مالی بیشتر از این گروه زنان برای اشتغال پایدار خانواده محور رقم خورد.

تأمین شرایط فروش مجازی با قرارداد کسبینو و تأسیس بازارچه های فروش محصولات در استان ها از دیگر برنامه های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار بود که به خودکفایی بیش از 126 هزار زن ایرانی منجر.

نظرات

captcha