پیگیری وضعیت تبعه ایرانی زندانی در عراق

به گزارش ایرنا از معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی درباره وضعیت آقای «محمدرضا نوری»، تبعه ایرانی زندانی در عراق و پیگیری های مختلف انجام شده در این رابطه، اظهار داشت: وضعیت این تبعه ایرانی دو بار به صورت تلفنی همچنین در جریان سفر رئیس قوه قضاییه به عراق در اسفندماه سال گذشته، از سوی وی مورد پیگیری قرار گرفت.

به گزارش ایرنا از معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی درباره وضعیت آقای «محمدرضا نوری»، تبعه ایرانی زندانی در عراق و پیگیری های مختلف انجام شده در این رابطه، اظهار داشت: وضعیت این تبعه ایرانی دو بار به صورت تلفنی همچنین در جریان سفر رئیس قوه قضاییه به عراق در اسفندماه سال گذشته، از سوی وی مورد پیگیری قرار گرفت.

وی ادامه داد: در اثر پیگیری های حقوقی و قضایی، عنوان اتهامی آقای نوری از اقدام تروریستی به عناوین دیگر تغییر پیدا کرد. از این رو، زمینه حقوقی برای انتقال نامبرده به ایران، در چارچوب موافقت نامه انتقال محکومین فراهم شد.

دبیر ستاد حقوق بشر اضافه کرد: البته، ادعاها و اتهامات وارده به ایشان مبنا و وجاهت ندارد و در همین چارچوب و پیگیری های به عمل آمده، درخواست آمریکا برای استرداد این تبعه ایرانی نیز مورد موافقت طرف عراقی قرار نگرفته است.

غریب آبادی افزود: بعد از ملاقات چند ماه قبل پدر آقای نوری و تشریح وضعیت نامناسب نامبرده، مکاتبه ای با خالد شوانی وزیر دادگستری و حقوق بشر عراق داشتم و از وی خواستم تا اقدامات لازم را برای بهبود شرایط نگهداری آقای نوری و در اختیار گذاشتن تسهیلات مورد نیاز به عمل آورند.

معاون امور بین الملل قوه قضاییه گفت: سفارت کشورمان در عراق در این رابطه با آقای نوری و مقامات زندان در تماس است.

دبیر ستاد حقوق بشر تاکید کرد: انتقال آقای نوری به ایران در دستورکار و پیگیری های جدی قوه قضاییه و وزارت امور خارجه قرار دارد.

غریب آبادی افزود: در همین رابطه، نامه ای نیز هفته گذشته برای وزارت امور خارجه ارسال کرد تا با بکارگیری ظرفیت های لازم، این امر به زودی محقق شود.

معاون امور بین الملل قوه قضاییه تاکید کرد: بازداشت آقای نوری از مصادیق بازداشت خودسرانه است و باید هرچه سریع تر به ایران منتقل شود.

نظرات

captcha