پایش مستمر باقیمانده فلزات سنگین در محصولات کشاورزی

به گزارش ایرنا از سازمان غذا و دارو، سید حیدر محمدی افزود: علاوه بر اینکه به منظور ارتقای برنامه های سلامت غذا و با همکاری دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و مبتنی بر تکالیف قانونی برنامه های توسعه، از سال 92 تاکنون برنامه پایش باقیمانده آفت کش ها، فلزات سنگین و نیترات در محصولات خام کشاورزی انجام می شود، برنامه پایش شاخص های ایمنی در فراورده های غذایی و آشامیدنی با جدیت دنبال می شود.

به گزارش ایرنا از سازمان غذا و دارو، سید حیدر محمدی افزود: علاوه بر اینکه به منظور ارتقای برنامه های سلامت غذا و با همکاری دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و مبتنی بر تکالیف قانونی برنامه های توسعه، از سال 92 تاکنون برنامه پایش باقیمانده آفت کش ها، فلزات سنگین و نیترات در محصولات خام کشاورزی انجام می شود، برنامه پایش شاخص های ایمنی در فراورده های غذایی و آشامیدنی با جدیت دنبال می شود.

وی اظهار داشت: پایش باقیمانده آفت کش ها، فلزات سنگین و نیترات در محصولات خام کشاورزی با استفاده از ظرفیت آزمایشگاه های معاونت های غذا و دارو در سراسر کشور به صورت مستمر انجام می شود.

معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: در راستای سیاست های سازمان غذا و دارو مبنی بر تفویض حداکثری امور اجرایی به معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی سراسر کشور، تفویض امور در سطوح یک تا چهار بنا به زیر ساخت ها، ظرفیت ها، امکانات و نیروی انسانی، امور اجرایی تایید صلاحیت مسولین فنی، ثبت منبع واحدهای تولیدی داخلی، صدور، اصلاح، تمدید پروانه های ساخت غذایی و آشامیدنی، نمونه برداری و ترخیص کالاهای اساسی (استراتژیک)، بازرسی واحدهای تولیدی داخلی، صدور گواهی بهداشت و غیره انجام شده است.


به گزارش ایرنا، ایمنی غذا یک عنصر اساسی سلامت عمومی و امنیت غذایی جهانی است. غذای ناایمن حاوی باکتری ها، ویروس ها، انگل ها یا مواد شیمیایی مضر می تواند موجب ایجاد بیش از 250 بیماری شود. طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، تخمین زده می شود که سالانه 600 میلیون نفر پس از خوردن غذای آلوده بیمار می شوند که این امر با مرگ 420 هزار نفر از آن ها همراه است.

هر سال در راستای افزایش آگاهی در مورد اهمیت ایمنی مواد غذایی و ترویج اقدامات لازم برای پیشگیری، شناسایی و مدیریت خطرات ناشی از غذا، در هفتم ژوئن برگزار می شود. این روز که توسط سازمان ملل متحد برای افزایش آگاهی در مورد اهمیت آداب و ایمنی غذا در تمام مراحل زنجیره غذایی تعیین شده است، نقش مهم ایمنی غذا را در حصول اطمینان از دسترسی همه به غذای ایمن، مغذی و کافی برجسته می کند.

روز جهانی ایمنی غذا هر سال در هفتم ژوئن مقارن با 18 خرداد 1403 برگزار می شود؛ شعار تعیین شده برای آن در سال جاری، «ایمنی مواد غذایی، آمادگی برای موارد غیرمنتظره» است.

نظرات

captcha