تحویل 550 هزار واحد نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم

هم اکنون فرایند ساخت 2 میلیون و 600 هزار واحد نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم آغاز شد که از این تعداد، 550 هزار واحد تکمیل و تحویل متقاضیان شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دولت سیزدهم با تعهد برای اجرای قانون جهش تولید مسکن و طرح نهضت ملی مسکن برنامه ریزی برای احداث 4 میلیون واحد مسکونی را در برنامه قرار داد. برنامه ای که هم اکنون و در بیش از یک هزار روز خدمات این دولت با تأمین بیش از 54 هزار هکتار زمین و به اجرا درآمدن بیش از 2 میلیون و 600 هزار واحد مسکونی نشان از عمل به تعهدی است که دولت در برنامه قرار داد.

هم اکنون فرایند ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم به بیش از 2 میلیون و 600 هزار واحد رسیده است. همچنین از این واحدهای آغاز شده حدود 550 واحد نهضت ملی مسکن نیز تکمیل و تحویل متقاضیان شده است.

بیش از 137 هزار واحد مسکن مهر تکمیل و تحویل شد

در کنار اجرای طرح نهضت ملی مسکن، دولت سیزدهم تکمیل واحدهای مسکونی مهر باقیمانده از دولت های نهم تاکنون را نیز جز تعهدات خود عنوان کرد. آمارهای دفتر پایش طرح های مسکن وزارت راه و شهرسازی حکایت از آن دارد که دولت سیزدهم در ابتدای آغاز به کار خود حدود 250 هزار واحد مسکن مهر باقیمانده را تحویل گرفت که با منابع صندوق ملی مسکن و سایر منابع در صدد تکمیل واحدهای نیمه کاره و تحویل آن به متقاضیان برآمد. بر اساس اعلام وزیر راه و شهرسازی هم اکنون آمار واحدهای تکمیل و تحویل شده مسکن مهر به بیش از 137 هزار واحد رسیده است و دولت تلاش دارد تا در روزهای باقیمانده بخش دیگری از واحدها را نیز در صورت تکمیل، تحویل متقاضیان بدهد.

تحویل زمین به بیش از 70 هزار خانواده در قالب طرح جوانی جمعیت

همچنین دولت سیزدهم در کنار اجرای طرح نهضت ملی مسکن واگذاری زمین به خانوارهای دارای دو فرزند و بیشتر را در برنامه قرار داد. بر اساس اعلام معاونت معماری و شهرسازی وزارتخانه و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری در سال گذشته بیش از 70 هزار خانواده در قالب این طرح زمین دریافت کردند و در سال جاری نیز این مهم در دستور کار دولت و مجموعه وزارت راه و شهرسازی بوده است.

نظرات

captcha