مشمولان وظیفه اعزامی تیرماه برای استفاده از مشوق ها به سامانه «سخا» مراجعه کنند

به گزارش ایرنا از پلیس، سردار موسی کمالی با بیان اینکه به منظور ترویج فرهنگ مهارت آموزی و ایجاد انگیزه وتشویق جوانان به مهارت آموزی، مشوق هایی برای سربازانی که قبل از اعزام به خدمت مهارت یاد می گیرند، در نظر گرفته شده است، گفت: مشمولان وظیفه اعزامی تیرماه نگران نباشند و برای ثبت درخواست خود می توانند با مراجعه به سامانه سخا، نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

به گزارش ایرنا از پلیس، سردار موسی کمالی با بیان اینکه به منظور ترویج فرهنگ مهارت آموزی و ایجاد انگیزه وتشویق جوانان به مهارت آموزی، مشوق هایی برای سربازانی که قبل از اعزام به خدمت مهارت یاد می گیرند، در نظر گرفته شده است، گفت: مشمولان وظیفه اعزامی تیرماه نگران نباشند و برای ثبت درخواست خود می توانند با مراجعه به سامانه سخا، نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

مشاور عالی فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح افزود: اعطای یک ماه کسری خدمت، تعیین سازمان محل خدمت، تعویق اعزام به مدت حداکثر 6 ماه، انتخاب استان محل خدمت، بخشش اضافه خدمت سنواتی سربازان، استفاده از یک ماه مرخصی، اعطای یک درجه بالاتر، استفاده از سرباز ماهر به عنوان کمک مربی و مربی در نیروهای مسلح، بکارگیری تخصصی در داخل نیروهای مسلح و اولویت برای استخدام در نیروهای مسلح از جمله مشوق های موجود برای سربازان است.

وی در پاسخ به این سوال که هر سرباز وظیفه از چند مشوق می تواند بهره مند شود گفت: هر فرد حداکثر از یک مشوق می تواند استفاده کند و حین ثبت نام بر اساس اولویت بندی، می توانند تا چهار مشوق را برای خود انتخاب کنند.

سردار کمالی تاکید کرد: مشمولان وظیفه باید حداقل 2 ماه قبل از اعزام به خدمت نسبت به ثبت نام در سامانه سخا اقدام و مدارک لازمه را در سامانه بارگزاری کنند. البته مشمولان اعزامی تیرماه و مرداد ماه از این قاعده مستثنی هستند.

نظرات

captcha