سامانه جامع مدیریت یکپارچه ساختمان 15 تیرماه راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، "حمزه شکیب" امروز (شنبه) در نشست خبری در خصوص ضرورت راه اندازی این سامانه افزود: تعدد سامانه ها در سطح استان و کشور و سردرگمی متقاضیان، پیچسدگی و زمانبر شدن، عدم امکان فعالیت طراحی در استان های مختلف به دلیل عدم یکپارچگی و لینک بودن اطلاعات سامانه های استانی و عدم اطلاع از تعداد مهندسان عضو و فعال واقعی در سطح استان ها، از جمله دلایلی بود که ما را بر آن داشت نسبت به طراحی و راه اندازی این سامانه اقدام کنیم. وی گفت: تشکیل بانک اطلاعاتی مهندسان عضو سازمان، ایجاد وحدت رویه در انجام فرآیندها، الکترونیکی کردن فرآیندهای سازمان و بایگانی الکترونیکی اسناد و اوراق سنواتی، از جمله اهداف راه اندازی این سامانه است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، "حمزه شکیب" امروز (شنبه) در نشست خبری در خصوص ضرورت راه اندازی این سامانه افزود: تعدد سامانه ها در سطح استان و کشور و سردرگمی متقاضیان، پیچسدگی و زمانبر شدن، عدم امکان فعالیت طراحی در استان های مختلف به دلیل عدم یکپارچگی و لینک بودن اطلاعات سامانه های استانی و عدم اطلاع از تعداد مهندسان عضو و فعال واقعی در سطح استان ها، از جمله دلایلی بود که ما را بر آن داشت نسبت به طراحی و راه اندازی این سامانه اقدام کنیم.
وی گفت: تشکیل بانک اطلاعاتی مهندسان عضو سازمان، ایجاد وحدت رویه در انجام فرآیندها، الکترونیکی کردن فرآیندهای سازمان و بایگانی الکترونیکی اسناد و اوراق سنواتی، از جمله اهداف راه اندازی این سامانه است.

ادامه دارد...

نظرات

captcha