در همدان صورت گرفت

جریمه 161 میلیاردی شرکت مونتاژخودرو، برای دریافت وجه اضافه

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان از محکومیت 161 میلیارد ریالی برای یک شرکت مونتاژ خودرو به دلیل دریافت وجه اضافه از مشتری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر مرضیه یونسی گفت: پرونده یک شرکت مونتاژ خودرو برای دریافت 16 میلیارد و 129 میلیون ریال وجه اضافه در فروش خودرو در شعبه دوم اداره کل تعزیرات حکومتی همدان رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان افزود: شعبه به دلیل ارائه نکردن مدارک قانونی و رعایت نکردن ضوابط قیمت گذاری شورای رقابت، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر بازگرداندن 16 میلیارد و 129 میلیون ریال در حق شاکیان، شرکت را به پرداخت 161 میلیارد و 298 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

یونسی گفت: با گزارش بازرسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و شکایت 6 نفر از مشتریان از یک شرکت مونتاژ خودرو، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

نظرات

captcha