مقابله با تغییرکاربری غیرمجازاراضی کشاورزی دردولت سیزدهم تشدید شد

رییس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به هوشمندسازی رصد و پایش تغییر کاربری ها گفت: شناسایی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در دولت سیزدهم رشد 58 درصدی را نشان می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، اراضی کشاورزی به 6 کلاس تقسیم می شود که حاصلخیزترین آنها زمین های کلاس یک و دو است؛ از این رو اختصاص این اراضی به ساخت مسکن و هر نوع تغییر کاربری دیگر ممنوع شده است.

البته نکته مهم در کشور این است که حدود 70 درصد کشت در زمین های کلاس و 3 و 4 انجام می شود و ضرورت دارد در این خصوص سیاست گذاران برای اهدا اراضی و ساخت مسکن به این مساله توجه ویژه داشته باشند.

رضا افلاطونی، رئیس سازمان امور اراضی کشور عنوان کرد: تا شهریور 1400 در مجموع 379 هزار و 738 مورد در کشور تغییر کاربری اراضی کشاورزی شناسایی و از اجرای آن جلوگیری شده، در حالی که این عدد با روی کار آمدن دولت سیزدهم تا خرداد امسال، به 600 هزار و 612 مورد افزایش یافته که حاکی از رشد 58 درصدی است.

وی درباره تخریب و قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی نیز اظهار کرد: میزان تخریب و قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در دوره دولت سیزدهم نسبت به دوره های قبل افزایش 87 درصدی داشته و به 204 هزار و 844 مورد رسیده است.

رئیس سازمان امور اراضی کشور، میزان تخریب و قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی تا شهریور 1400 را 109 هزار و 296 مورد عنوان کرد.

وی روند تخریب و ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی را مخاطره ای برای امنیت غذایی کشور دانست و تصریح کرد: با ادامه تخریب و ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی مجبور به واردات انواع محصولات کشاورزی خواهیم شد.

افلاطونی افزود: سازمان امور اراضی کشور برای جلوگیری از این پدیده و تغییر کاربری غیرمجاز زمین های کشاورزی، اقداماتی همچون تثبیت مالکیت اراضی با رویکرد رفع تداخلات ارضی، سنددار کردن و یکپارچه سازی زمین های کشاورزی را در دستور کار قرار داده است.

وی با اشاره به رصد و پایش هوشمند اراضی کشاورزی در دولت سیزدهم برای نخستین بار در کشور گفت: ظرف حدود یک سال گذشته، رصد و پایش هوشمند زمین های کشاورزی در 31 استان و اتصال به پنجره واحد مدیریت واحد زمین در 32 استان کشور صورت گرفته است.

رئیس سازمان امور اراضی کشور در پایان گفت: با راه اندازی سامانه تلفنی شبانه روزی 131 گزارش های مردمی در مورد تغییر کاربری و زمین خواری را دریافت و با اعزام گشت های یگان حفاظت اراضی، با ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی مقابله می شود.

نظرات

captcha