غریب آبادی تاکید کرد؛

پیگیری وضعیت تبعه ایرانی زندانی در عراق

معاون امور بین الملل قوه قضائیه، درباره پیگیری وضعیت محمدرضا نوری تبعه ایرانی زندانی در عراق، توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی، در خصوص وضعیت محمدرضا نوری تبعه ایرانی زندانی در عراق و پیگیری هایی که انجام شده است، گفت: وضعیت این تبعه ایرانی دو بار به صورت تلفنی و همچنین در جریان سفر رئیس قوه قضائیه به عراق در اسفند 1402 از سوی ایشان مورد پیگیری قرار گرفت. در اثر پیگیری های حقوقی و قضائی، عنوان اتهامی آقای نوری از اقدام تروریستی به عناوین دیگر تغییر پیدا کرد. از این رو، زمینه حقوقی برای انتقال نامبرده به ایران، در چارچوب موافقت نامه انتقال محکومین فراهم گردید. البته، ادعاها و اتهامات وارده به ایشان مبنا و وجاهت ندارد و در همین چارچوب و پیگیری های به عمل آمده، درخواست آمریکا برای استرداد این تبعه ایرانی نیز مورد موافقت طرف عراقی قرار نگرفته است.

وی افزود: بعد از ملاقات چند ماه قبل پدر آقای نوری با اینجانب و تشریح وضعیت نامناسب نامبرده، مکاتبه ای با آقای خالد شوانی وزیر دادگستری و حقوق بشر عراق داشتم و از وی خواستم تا اقدامات لازم را در خصوص بهبود شرایط نگهداری آقای نوری و در اختیار گذاشتن تسهیلات مورد نیاز به عمل آورند. سفارت کشورمان در عراق در این رابطه با آقای نوری و مقامات زندان در تماس است.

معاون امور بین الملل قوه قضائیه تاکید کرد: انتقال آقای نوری به ایران در دستورکار و پیگیری های جدی قوه قضائیه و وزارت امور خارجه قرار دارد.

غریب آبادی افزود: در همین رابطه، نامه ای نیز هفته گذشته برای وزارت امور خارجه ارسال نموده تا با بکارگیری ظرفیت های لازم، این امر به زودی محقق شود.

دبیر ستاد حقوق بشر تاکید کرد: بازداشت آقای نوری از مصادیق بازداشت خودسرانه است و باید هرچه سریع تر به ایران منتقل شود.

نظرات

captcha