محمدی عنوان کرد؛

پایش باقیمانده فلزات سنگین و نیترات در محصولات خام کشاورزی

رییس سازمان غذا و دارو گفت: برنامه پایش باقیمانده آفت کش ها، فلزات سنگین و نیترات در محصولات خام کشاورزی به طور مستمر توسط معاونت های غذا و داروی سراسر کشور انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحیدر محمدی، با اشاره به شعار روز جهانی ایمنی غذا، افزود: علاوه بر اینکه به منظور ارتقا برنامه های سلامت غذا و با همکاری دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و مبتنی بر تکالیف قانونی برنامه های توسعه، از سال 92 تاکنون برنامه پایش باقیمانده آفت کش ها، فلزات سنگین و نیترات در محصولات خام کشاورزی انجام می شود، برنامه پایش شاخص های ایمنی در فرآورده های غذایی و آشامیدنی با جدیت دنبال می شود.

وی ادامه داد: پایش باقیمانده آفت کش ها، فلزات سنگین و نیترات در محصولات خام کشاورزی با استفاده از ظرفیت آزمایشگاه های معاونت های غذا و دارو در سراسر کشور به صورت مستمر انجام می شود.

محمدی تصریح کرد: در راستای سیاست های سازمان غذا و دارو مبنی بر تفویض حداکثری امور اجرایی به معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، تفویض امور در سطوح 1 تا 4 بنا به زیرساخت ها، ظرفیت ها، امکانات و نیروی انسانی، امور اجرایی تأیید صلاحیت مسؤلین فنی، ثبت منبع واحدهای تولیدی داخلی، صدور، اصلاح، تمدید پروانه های ساخت غذایی و آشامیدنی، نمونه برداری و ترخیص کالاهای اساسی (استراتژیک)، بازرسی واحدهای تولیدی داخلی، صدور گواهی بهداشت و…، انجام شده است.

نظرات

captcha