متخصص قارچ شناسی پزشکی؛

خوردن قارچ سمی بعد از پختن هم خطر دارد

یک دکترای تخصصی قارچ شناسی پزشکی گفت: حرارت و پختن قارچ های سمی نمی تواند سموم موجود در آنها را از بین ببرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، انسیه لطفعلی، با تاکید بر اینکه حرارت و پخت نمی تواند سموم موجود در قارچ های سمی را از بین ببرد، افزود: هرگز با جوشاندن، سرخ کردن و یا حرارت دادن، از سمیت قارچ کم نمی شود.

وی با بیان اینکه برخی از این قارچ های سمی عوارض پوستی هم به دنبال دارند، گفت: حتی دست زدن به قارچ های سمی هم می تواند موجب مسمومیت افراد شده و عوارض مختلفی به دنبال داشته باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: افراد به طور جد از کندن قارچ در طبیعت و حتی دست زدن به آن خودداری کرده و به هیچ وجه قارچ فله ای و یا بسته بندی شده بدون آرم سلامت را خریداری نکنند.

لطفعلی درباره قارچ های که در کارخانه ها تولید می شوند نیز توضیح داد: این قارچ ها در شرایط خاصی تولید، استریل و شست و شو می شوند ضمن اینکه در روند تولید تکنیک های برای از بین بردن سموم شیمیایی قارچ استفاده می شود و با شست و شوی معمولی قارچ ها قابل استفاده اند.

وی تاکید کرد: به زمانی که از آخرین سم پاشی تا برداشت محصول در مزرعه باید سپری شود دوره کارنس گفته می شود؛ در این بازه زمانی سموم شیمایی تجزیه شده و به حد قابل قبولی می رسد که کمترین آسیب را برای سلامت فرد دارد بنابراین سپری شدن این دوره مهم است.

لطفعلی با بیان اینکه حد مجاز و استانداردی برای سم زدایی قارچ های کارخانه ای وجود دارد، ادامه داد: اگر سموم از حد مجاز استاندارد پایین تر و یا در سطح استاندارد باشند و مکانیسم های استریل به درستی انجام شود، قارچ های کارخانه ای با شست و شوی معمولی قابل استفاده خواهد بود.

این متخصص قارچ شناسی پزشکی افزود: افراد در صورت نیاز می توانند قارچ های صنعتی تولید کارخانه که دارای نشان و برچسب سلامت هستند را خریداری کنند.

نظرات

captcha