اطلاعیه فرابوررس در خصوص طبقه بندی در بازار دوم

بورس 24: بر اساس اطلاعیه شرکت بورس تهران، از تاریخ 25 بهمن ماه بازار دوم به تابلوی اصلی و فرعی طبقه بندی خواهد شد.

بورس24 : بر اساس اطلاعیه شرکت بورس تهران، از تاریخ 25 بهمن ماه بازار دوم به تابلوی اصلی و فرعی طبقه بندی خواهد شد. هم چنین بر اساس ابلاغ معاونت نظارت بر بورس ها و ناشران، تا اطلاع ثانوی کلیه زیرساختارهای فعلی در بازار دوم از جمله دامنه نوسان و حجم مبنا منطبق با آخرین مصوبات مقرر معتبر، در تابلوهای اصلی و فرعی بازار دوم نیز حاکم می باشد.

نظرات

captcha