واگذاری 38 هزار قطعه زمین در شهر جدید «بهارستان»

سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید از واگذاری 38 هزار قطع زمین در شهر جدید بهارستان، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید غفوری، سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید در مراسم واگذاری 38 هزار قطع زمین در شهر جدید بهارستان گفت: شهر جدید بهارستان از نخستین شهرهایی بود که در نسل شهرهایی همچون پردیس و مرند شکل گرفت و در حال حاضر ساکنان خوبی دارد.

سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید با تاکید بر اینکه طرح جوانی جمعیت به خوبی اجرایی شده است، توضیح داد: 464 خانوار در بهارستان صاحب زمین می شوند.

وی افزود: در پویشی که به دست این دولت و وزیر راه و شهرسازی آغاز شده است، تاکنون دو پویش در قالب طرح جوانی جمعیت داشتیم و در پویش سوم که «مهدوی» است، در بهارستان نخستین واگذاری زمین انجام و 464 خانوار صاحب زمین می شوند.

غفوری با اشاره به اینکه شهر بهارستان از سال 68 شکل گرفت و در حال حاضر 110 هزار نفر جمعیت دارد، اظهار کرد: در این شهر 30 هزار واحد مسکونی ساخته شده که 12 هزار واحد آن در قالب طرح های حمایتی دولت های پیشین بوده است، البته تاکنون 19 هزار واحد مسکونی را تأمین زمین کردیم و 14 هزار واحد کلید خورده و با پیشرفت خوبی در حال ساخت است.

متروی بهارستان 52 درصد پیشرفت دارد

وی ادامه داد: از پروژه های مهم بهارستان متروی این شهر است که تاکنون 52 درصد پیشرفت داشته و باید روش های تأمین منابع مالی آن را تغییر دهیم تا هرچه زودتر مورد بهره برداری قرار گیرد.

نظرات

captcha