برخورد بانک مرکزی با موسسات ناتراز؛ موسسه اعتباری کاسپین منحل شد

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: موسسه اعتباری کاسپین منحل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه اعتباری کاسپین و در اجرای مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران، انحلال و شروع عملیات تصفیه این مؤسسه اعتباری ناتراز تصویب شد.

نظرات

captcha