آزمایش محققان برای اولین بار؛

کاشت نخود در ماه از رویا تا واقعیت

محققان برای نخستین بار در خاکی مشابه ماه نخود کشت کرده اند. چنین پژوهشی مسیر را برای کاهش اتکا به غذاهای بسته بندی شده در ماموریت های سرنشین دار، میسر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، جسیکا آتکین فارغ التحصیل دانشگاه A&Mتگزاس و یکی از مولفان پژوهش می گوید: خاک ماه مشابه زمین نیست.

خاک ماه برخلاف زمین فاقد مواد ارگانیک و مغذی و میکروارگانیسم هایی است که وجودشان برای رشد گیاه حیاتی است. این امر به چالش های دیگر کشت گیاه در فضا مانند کاهش گرانش، اشعه های کیهانی و عناصر سمی افزوده می شود.

کشت موفقیت آمیز گیاهان روی ماه مزایای متعددی دارد که یکی از آنها فراهم کردن منبع مواد مغذی و حافظ محیط زیست برای فضانوردان آینده است. علاوه بر آن حمل دوباره غذاهای بسته بندی شده از زمین کاهش می یابد. چنین فرایندی بسیار پرهزینه است و علاوه بر آن نیازهای ماموریت های فضایی بلند را تامین نمی کند. در کنار این موارد اتمسفر رقیق ماه برای موجودات زمینی وابسته به اکسیژن کافی نیست، بنابراین کشت گیاهان روی ماه می تواند یک منبع هوای قابل تنفس برای فضانوردان آینده فراهم کند.

خاک ماه مشابه زمین گیاه دوست نیست، اما آتکین و همکارانش معتقدند پس از افزودن مخلوط کامپوست، ویژگی های شیمیایی و فیزیکی خاک تغییر می یابد و این امر ممکن است وجود میکروارگانیسم های مفید را تسهیل کند.

با این وجود این امر برای خاک ماه (که در ماموریت های آپولو به زمین آورده شده بود) روی سیاره ماه کافی نبود، بنابراین آتکین و همکارانش از نوعی ماده مهندسی شده به نام «غباره ماه اصلاح شده» استفاده کردند که مواد زمین شناختی مانند مواد معدنی و اندازه ذرات مشخصه آن را برای خاک ماه تکثیر کردند. محققان فرض کردند که برهمکنش های میکروسکوپی بین نخود، قارچ های میکوریز آربوسکولار (AMF) و ورمی کمپوست (VC) با جدا کردن سموم از غبار ماه اصلاح شده و تغییر ساختار آن برای بهبود احتباس آب و تحمل در برابر استرس به رشد گیاه کمک می کند. آنها برای آزمایش این فرضیه از AMF در غلظت های مختلف غبار ماه اصلاح شده و ترکیبVCاستفاده کردند.

پژوهشگران دانه های نخود را به دلیل اندازه کوچک و مقاومت در برابر فشار برای این آزمایش انتخاب و کشت کردند. آنها منبعی غنی از پروتئین هستند و آب و نیتروژن کمتری نسبت به مواد غذایی دیگر مصرف می کنند.

در 4 ماه بعدی، محفظه های کشت نخود در یک چادر با دمای کنترل شده، ذخیره شدند و محققان با آب خالص خاک را مرطوب کردند، 120 روز طول کشید تا نخودها در این آزمایش رشد کنند، حال آنکه این مدت روی زمین 100 روز است. نخودهای کشت شده باید برای وجود فلزات سنگین آزمایش شوند.

محققان معتقدند با وجود محدودیت های موجود، نتایج اولیه روشی برای کشت گیاهان روی ماه را ارائه می کند.

نظرات

captcha