در نشست روسای 5 دانشگاه؛

رییس دوره ای کنسرسیوم 5 دانشگاه برتر ایرانی انتخاب شد

نشست هم اندیشی روسای دانشگاه های عضو کنسرسیوم 5 دانشگاه برتر ایرانی، با تاکید بر ایجاد دوره های آموزشی مشترک بین رشته ای و گسترش فعالیت های مشترک پژوهشی، فناوری و بین المللی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، نشست روسای دانشگاه های عضو کنسرسیوم 5 دانشگاه برتر ایرانی در محل دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان رئیس دوره ای کنسرسیوم برگزار شد.

در این نشست که روسای 5 دانشگاه برتر مهندسی و علوم پزشکی کشور و معاونین بین الملل دانشگاه ها حضور داشتند، ابتدا گزارشی از فعالیت های صورت گرفته در تشکیل کنسرسیوم و فعالیت های اخیر آن ارایه شد.

سپس با تاکید بر ایجاد دوره های آموزشی مشترک بین رشته ای و پیگیری موضوعات قبلی، به بحث گفتگو پرداخته شد.

همچنین درخصوص فعالیت های مشترک پژوهشی و فناوری و فعالیت های برون مرزی و بین المللی نیز بحث و مذاکره به عمل آمد.

در انتهای این نشست دکتر عبدالرضا پازوکی، رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان رییس دوره ای کنسرسیوم با نظر اعضا انتخاب شد.

نظرات

captcha