با هدف محرومیت زدایی و اشتغالزایی؛

کمیته امداد و صندوق نوآوری تفاهم نامه همکاری امضا کردند

کمیته امداد و صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری با هدف توسعه اقتصاد دانش بنیان و همکاری در جهت محرومیت زدایی و اشتغال زایی برای نیازمندان، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم نامه همکاری میان کمیته امداد و صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری با حضور سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد و محمدصادق خیاطیان، رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری به امضا رسید.

رئیس کمیته امداد در مراسم امضای این تفاهم نامه با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و فناورانه در اشتغال زایی پایدار برای محرومان، گفت: هم افزایی در راستای توسعه فرصت های شغلی نوآورانه برای جامعه هدف کمیته امداد، در تفاهم نامه با صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری پیگیری می شود.

وی افزود: تسهیل گری ورود مددجویان کمیته امداد در عرصه زیست بوم نوآوری و کارآفرینی کشور از طریق ایجاد زمینه اشتغال در شرکت های دانش بنیان، از دیگر اهداف امضای تفاهم نامه همکاری میان کمیته امداد و صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری است.

بختیاری خاطرنشان کرد: مصمم هستیم از محصولات و خدمات شرکت های دانش بنیان به منظور ایجاد و توسعه مشاغل نوآورانه و توانمندسازی خانواده های تحت حمایت، بهره گیری کنیم.

رئیس کمیته امداد بر ضرورت حمایت مالی از طرح های دانش بنیان تاکید کرد و ادامه داد: تأمین مالی طرح های دانش بنیان جامعه هدف از طریق صندوق های پژوهش و فناوری تخصصی در این تفاهم نامه پیش بینی شده است.

وی تصریح کرد: همچنین کمک به کارآفرینی مددجویان و جامعه هدف از طریق همکاری با سکوهای دانش بنیان، مورد توجه قرار گرفته است.

بختیاری اضافه کرد: به همین منظور، بسته های تشویقی از جمله پرداخت حق بیمه کارفرما و ارائه تسهیلات به شرکت های دانش بنیان به ازای به کارگیری مددجویان کمیته امداد، پیش بینی شده است.

بختیاری گفت: همچنین کمیته امداد متعهد شده است در جهت تقویت صندوق های پژوهش و فناوری مرتبط با مأموریت های کمیته امداد، در تأمین سرمایه اولیه یک صندوق پژوهش و فناوری جدید برای کمک به تأمین مالی طرح های نوآورانه جامعه هدف کمیته امداد اقدام کند.

صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری نیز متعهد شده است از دستکم 100 طرح دانش بنیان به منظور رفع نیازهای حوزه های مأموریتی کمیته امداد زنجیره های تولیدی و خدمات رسانی حمایت کند.

اعطای تسهیلات اشتغال زایی به شرکت های دانش بنیان در صورت جذب افراد جامعه هدف کمیته امداد، از دیگر مواردی است که در این تفاهم نامه مورد توجه قرار گرفته است.

نظرات

captcha