حقانی:

60 درصد ریزگردها در سرخس منشاء داخلی دارد

کارشناس مشاور طرح مطالعات جامع مدیریت مناطق بیابانی و فرسایش بادی سرخس گفت: حدود 90 درصد از ماسه های روان و نزدیک به 60 درصد از ریزگردها در شهرستان سرخس منشاء داخلی دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم حقانی اظهار کرد: این طرح که شامل اقداماتی مانند نهال کاری، مالچ پاشی ، اجرای بادشکن های غیرزنده و تلفیقی از این فعالیت های در وسعت نزدیک به 210 هزار هکتار در شهرستان سرخس انجام خواهد گرفت.

وی افزود: مطابق مطالعات انجام یافته بیش از 620 هزار هکتار در شهرستان سرخس کانون گردو غبار هستند که شامل 4 کانون اصلی و مناطقی در پیرامون آنها می باشد و ما در قدم اول 210 هزار هکتار از این منطقه را جهت انجام پروژه و برای کاهش اثرات جدی و آنی این پدیده در نظر گرفتیم.

حقانی تاکید کرد: بررسی ها و مطالعات ما نشان می دهد که حدود 90 درصد از ماسه های روان در این منطقه منشأ داخلی دارند و نزدیک به 10 در آنها منشأ خارجی دارند.

کارشناس طرح مطالعات جامع مدیریت مناطق بیابانی سرخس با اشاره به اینکه نزدیک به 35 میلیون هکتار اراضی بیابانی کشور ترکمنستان در عرض های بالایی شهرستان سرخس قرار دارند، تصریح کرد: مطالعات ما نشان می دهد که نزدیک به 40 درصد از ریزگردها در این منطقه منشأ خارجی دارد.

وی بیان کرد: در این زمینه برنامه ریزی مدونی توسط وزارت امور خارجه در حال انجام است که در محدوده آسیا و اقیانوسیه دیپلماسی مدیریت گردوغبار با همکاری کشورهای منطقه انجام شود.

حقانی ادامه داد: در مرحله نخست در این منطقه حدود هزار و 100 هکتار نهال کاری، 3 هزار و 300 هکتار مالچ پاشی غیرنفتی و حدود 120 کیلومتر بادشکن انجام خواهد گرفت.

کارشناس طرح مطالعات جامع مدیریت مناطق بیابانی سرخس اضافه کرد: عمده این اقدامات در عرصه های طبیعی که تحت مدیریت آستان قدس رضوی است، انجام می گیرد و این مجموعه تاکنون همکاری بسیار خوبی با این طرح داشته است.

نظرات

captcha