محمدی عنوان کرد؛

70 درصد بازار انسولین کشور در اختیار تولید داخل است

رئیس سازمان غذا و دارو، با عنوان این مطلب که هیچ مشکل و کمبودی در تامین انسولین نداریم، از اضافه شدن دو شرکت تولید کننده دیگر به تولیدکنندگان انسولین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحیدر محمدی، در یک برنامه تلویزیونی، گفت: در حال حاضر دو شرکت تولیدکننده انسولین در کشور وجود دارند و دو شرکت دیگر نیز به این تولیدکننده ها اضافه خواهد شد؛ چراکه به دلیل اینکه انسولین یک داروی بیولوژیک است تولیدکنندگان آن نیز بسیار محدود هستند البته که به طور کلی تولیدکنندگان داروهای بیولوژیک در دنیا محدود هستند اما ایران جزو کشورهایی است که داروهای بیولوژیک را تولید و صادر می کند.

وی با عنوان این مطلب که در تولید و تأمین انسولین هیچ مشکلی نداریم، افزود: تنها در برخی مواقع ممکن است به طور مثال سهم بیشتری در حد 70 درصد را به تولید داخلی انسولین و 30 درصد سهم خارجی در نظر بگیریم. البته در برخی مواقع ممکن است به تجویز پزشک تقاضای داروی برند خارج بیشتر باشد که در این صورت 30 درصد کفاف نمی دهد؛ اما در مجموع برای حمایت از تولید داخلی باید سهم تولید داخل حفظ شود و به همین شیوه نیز پیشرفت را به 99 درصد برسانیم.

نظرات

captcha