کاظم نظری در گفت وگو با مهر:

دبیر تئاتر فجر 43 تا پایان سال معرفی می شود

مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد تلاش بر این است تا دبیر چهل و سومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر تا پایان سال جاری انتخاب و معرفی شود.

کاظم نظری مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره وضعیت تسویه تعهدات مالی چهل و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، به خبرنگار مهر گفت: با پایان جشنواره چهل و دوم تئاتر فجر پول گروه های نمایشی و جوایز را پرداخت کردیم و به سرعت تعهدات خود را در این خصوص تسویه کردیم و شاید 10 درصد از هزینه های چهل و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر باقی مانده است که سریع این تعهد باقیمانده را هم تسویه می کنیم.

وی درباره انتخاب و معرفی دبیر چهل و سومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، اظهار کرد: ارزیابی ها را در دست انجام داریم و پس از آن با آقای محمود سالاری معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت وگو خواهیم داشت تا به نتیجه نهایی درباره گزینه دبیری جشنواره چهل و سوم دست پیدا کنیم.

مدیرکل هنرهای نمایشی درباره زمان معرفی دبیر جشنواره چهل و سوم تئاتر فجر، تاکید کرد: تمام تلاش خود را می کنیم که دبیر چهل و سومین جشنواره تئاتر فجر تا پایان سال جاری انتخاب و معرفی شود.

نظرات

captcha