محققان هشدار می دهند؛

گاز رادون می تواند خطر سکته مغزی را افزایش دهد

یک مطالعه جدید نشان می دهد که رادون، یک گاز رادیواکتیو نامرئی و طبیعی، خطر سکته مغزی را در افراد افزایش می دهد.

به گزارشخبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، این یافته های جدید که قبلاً رادون را به عنوان دومین عامل اصلی سرطان ریه عنوان می کند، نشان می دهد که قرار گرفتن در معرض رادون می تواند خطر سکته مغزی را تا 14 درصد افزایش دهد.

دکتر « اریک ویتسل »، محقق ارشد و استاد اپیدمیولوژی و پزشکی در دانشگاه کارولینای شمالی، می گوید: «تحقیق ما افزایش خطر سکته مغزی را در میان شرکت کنندگانی که در معرض رادون قرار داشتند در غلظت های بالاتر- و تا 2 پیکوکیوری در لیتر (pCi/L)- نشان داد.»

به گفته محققان، رادون زمانی تولید می شود که فلزاتی مانند اورانیوم یا رادیوم در سنگ ها و خاک تجزیه شوند. این گاز می تواند از طریق شکاف های اطراف لوله ها و شکاف های دیوارها و کف های زیرزمین راه خود را به خانه ها باز کند.

در مطالعه جدید، محققان نزدیک به 159000 زن با میانگین سنی 63 سال را دنبال کردند که هیچ یک از آنها در شروع مطالعه دچار سکته مغزی نشده بودند.

این تیم شرکت کنندگان را به طور متوسط به مدت 13 سال دنبال کرد که در طی آن نزدیک به 7000 سکته مغزی رخ داد.

طبق استانداردهای سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا، میانگین غلظت رادون در داخل خانه نباید از 4 pCi/L تجاوز کند. اگر سطح آن تا این حد بالا برود، آژانس نصب سیستمی برای کاهش سطح رادون در خانه را توصیه می کند.

محققان شرکت کنندگان را به سه گروه تقسیم کردند - آنهایی که غلظت رادون از حد مجاز فراتر بود، آنهایی که سطح آنها بین 2 تا 4 pCi/L بود و آنهایی که سطوح کمتر از 2 pCi/L داشتند.

گروهی که بیشترین قرار گرفتن در معرض رادون را داشتند، 349 سکته مغزی در هر 100000 نفر در سال داشتند، در مقایسه با 343 سکته مغزی در گروه میانی و 333 سکته مغزی در گروه با کمترین مواجهه با گاز رادون .

به عبارت دیگر، شرکت کنندگان در گروه رادون بالا در مقایسه با گروه پایین 14 درصد بیشتر در معرض خطر سکته مغزی قرار داشتند و در گروه میانی 6 درصد افزایش خطر سکته مغزی وجود داشت.

ویتسل گفت: «برای تأیید یافته های ما به مطالعات بیشتری نیاز است.»

نظرات

captcha